Χαρτογράφηση Ελιών | Τι είναι; | Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε;

Χαρτογράφηση Ελιών | Τι είναι; | Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε;

– Τι είναι η χαρτογράφηση σπίλων;
Η χαρτογράφηση σπίλων είναι μια εξέταση με στόχο την ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση όλων των σπίλων του σώματος ιδίως σε άτομα με πολλές ελιές. Η χαρτογράφηση σπίλων ή χαρτογράφηση ελιών αποτελεί ένα πολύτιμο όπλο στη μάχη για την πρώιμη διάγνωση του μελανώματος.

– Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε χαρτογράφηση σπίλων;
Η χαρτογράφηση σπίλων είναι μια εξέταση όπου η ουσία είναι στην παρακολούθηση αλλαγών σε βάθος χρόνου. Άρα, είναι μια εξέταση που θέλει επανάληψη ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το βασικό πρωτόκολλο παρακολούθησης συνιστά επανάληψη της εξέτασης μετά 3-4 μήνες και στη συνέχεια κατ’ έτος.

Μην αγνοείτε την υγεία σας, αν κρίνετε πως χρίζετε προληπτικού ελέγχου, επισκεφτείτε και συμβουλευθείτε τον Δερματολόγο σας, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει και συμβουλέψει αναλυτικά για την κάθε επιμέρους περίπτωση.

Δείτε περισσότερα χρήσιμα 👉απο το Θεαγένειο