Σπουδαία νέα για τους ασθενείς της Β. Ελλάδας

Σπουδαία νέα για τους ασθενείς της Β. Ελλάδας
Απο ανακοίνωση του Θεαγένειο ΑΝΘ

Ο Ασθενής με Καρκίνο έχει δικαιώματα. Τώρα, έχει και τον προσωπικό του βοηθό!

Το Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», σε συνεργασία με το Κ3 – Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών και το Εργαστήριο Φροντίδας Ενηλίκων Ασθενών με Καρκίνο του Τμήματος Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος επιθυμεί να συμβάλει ενεργά και να βοηθήσει κάθε άνθρωπο σε όλες τις πτυχές της ασθένειάς και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του και προχωρά στην ίδρυση βοηθητικού γραφείου στους χώρους του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», όπου με την συμβολή του προσωπικού και εθελοντών του Κέντρου Καθοδήγησης Καρκινοπαθών «Κ3», επεξεργάζονται τις αιτήσεις των ασθενών προς υποβολή στις αντίστοιχες δομές του δημοσίου και δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να έχουν εκτός από ιατρικής περίθαλψης, και κοινωνική φροντίδα.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την σημαντική δράση, από την Γραμματεία του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»,
καθώς επίσης και από τον ιστότοπο της Κ3: https://www.kapa3.gr/ ή
τον ιστότοπο του Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»: theageneio.gov.gr