Οι καλοήθεις όγκοι είναι καρκίνος;

Οι καλοήθεις όγκοι δεν λογίζονται ως καρκίνος.
Με τον όρο «όγκο» ονομάζουμε τη συσσώρευση κυττάρων τα οποία δημιουργούν ένα «λίπωμα». Ένα συσσωμάτωμα κυττάρων. Ο όγκος δεν είναι απαραίτητα κακός και ως εκ τούτου διαχωρίζεται σε καλοήθης ή κακοήθης όγκος. Ως καλοήθης όγκος ονομάζονται τα κύτταρα τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των καρκινικών σε αντίθεση με τον κακοήθη όγκο όπου κοινώς ονομάζουμε καρκίνο.
Οι καλοήθεις όγκοι συνήθως αναπτύσσονται αργά παρεκτοπίζοντας το φυσιολογικό ιστό και δεν μεθίστανται σε άλλα όργανα.
Ωστόσο, αν ένας καλοήθης όγκος είναι αρκετά μεγάλος μπορεί να ασκεί πίεση σε άλλα όργανα ή δομές προκαλώντας αιμορραγία ή πόνο.