Μύθοι και αλήθειες

Μύθος: Ο καρκίνος είναι μία ασθένεια της σύγχρονης εποχής
Όχι. Ο καρκίνος συνοδεύει τον άνθρωπο από τις απαρχές της εμφάνισής του στη γη.
Απλά στην εποχή μας, (συχνά) μπορεί να γίνει αντιληπτός από τις αρχικές φάσεις του, ενώ πριν μερικούς αιώνες οι καρκίνοι στα εσωτερικά όργανα ήταν αδιάγνωστοι.
Επιπρόσθετα, ο αριθμός των ανθρώπων στη γη έχει αυξηθεί πάρα πολύ, μ’ ένα μεγάλο ποσοστό να φθάνει σε μεγάλες ηλικίες, οπότε αυξάνει παράλληλα και ο αριθμός των ανθρώπων που εμφανίζουν καρκίνο, μιας και ο καρκίνος είναι συνήθως ασθένεια της μέσης ή μεγάλης ηλικίας.