Ο ψυχολογικός αντίκτυπος του καρκίνου στα μέλη της οικογένειας

η φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας που πάσχει από καρκίνο, είναι μια δύσκολη πρόκληση, που μπορεί να έχει σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες για τους οικογενειακούς φροντιστές και τα παιδιά. Θα πρέπει να διατίθενται προγράμματα υποστήριξης και παρέμβασης για την αντιμετώπιση των αναγκών των φροντιστών και την ελαχιστοποίηση του φόρτου της φροντίδας.

Η διάγνωση ενός μέλους της οικογένειας με καρκίνο, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συναισθηματική και ψυχολογική ευημερία της οικογένειας. Έρευνες έχουν δείξει, ότι οι οικογενειακοί φροντιστές καρκινοπαθών βιώνουν ψυχολογική νοσηρότητα, όπως κατάθλιψη και άγχος, που μπορεί να προκληθούν από το στάδιο της διάγνωσης, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του καρκίνου.

Η φροντίδα ενός καρκινοπαθούς μπορεί να είναι μια επαχθής εμπειρία, τόσο σωματικά, όσο και συναισθηματικά. Οι οικογενειακοί φροντιστές συχνά βιώνουν σημαντική επιβάρυνση ψυχική και σωματική, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας. Η επιβάρυνση και η ψυχολογική δυσφορία που βιώνουν οι οικογενειακοί φροντιστές επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως τα δημογραφικά στοιχεία, τα κλινικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, καθώς και από τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου . Το άγχος της φροντίδας μπορεί επίσης να επηρεάσει τις διαπροσωπικές σχέσεις, την απασχόληση και την οικονομική τους σταθερότητα.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος της διάγνωσης ενός γονέα με καρκίνο, στα παιδιά και την οικογένεια μπορεί να είναι σημαντικός. Η διάγνωση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα της οικογένειας, με πιθανή μετατόπιση των καθημερινών ευθυνών, όπως η φροντίδα των οικιακών εργασιών και η παροχή συναισθηματικής υποστήριξης στο παιδί. Τα παιδιά μπορεί επίσης να βιώσουν συναισθήματα άγχους, λύπης και σύγχυσης σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην οικογένειά τους.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες και τις συναισθηματικές καταστάσεις των οικογενειακών φροντιστών του καρκινοπαθούς. Μελέτες έχουν δείξει, ότι οι ανάγκες των οικογενειακών φροντιστών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη φάση της θεραπείας, καθώς και ότι τα προγράμματα υποστήριξης και παρέμβασης μπορεί να είναι χρήσιμα για τη μείωση της ψυχολογικής τους επιβάρυνσης.

Συμπερασματικά, η φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας που πάσχει από καρκίνο, είναι μια δύσκολη πρόκληση, που μπορεί να έχει σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες για τους οικογενειακούς φροντιστές και τα παιδιά. Θα πρέπει να διατίθενται προγράμματα υποστήριξης και παρέμβασης για την αντιμετώπιση των αναγκών των φροντιστών και την ελαχιστοποίηση του φόρτου της φροντίδας. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ψυχολογικό αντίκτυπο του καρκίνου στην οικογένεια και να παρέχουμε πόρους για να τους υποστηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Χατζηανδρέου Ευάγγελος Φοιτητής Ψυχολογίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίστα αναφορών

Areia, N. P., Fonseca, G., Major, S., & Relvas, A. P. (2019). Psychological morbidity in family caregivers of people living with terminal cancer: Prevalence and predictors. Palliative & Supportive Care17(03), 286–293. https://doi.org/10.1017/s1478951518000044

Girgis, A., Lambert, S., Johnson, C., Waller, A., & Currow, D. (2013). Physical, Psychosocial, Relationship, and Economic Burden of Caring for People With Cancer: A Review. Journal of Oncology Practice9(4), 197–202. https://doi.org/10.1200/jop.2012.000690

Govina, O., Kotronoulas, G., Mystakidou, K., Katsaragakis, S., Vlachou, E., & Patiraki, E. (2015). Effects of patient and personal demographic, clinical and psychosocial characteristics on the burden of family members caring for patients with advanced cancer in Greece. European Journal of Oncology Nursing19(1), 81–88. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.06.009

Govina, O., Vlachou, E., Kalemikerakis, I., Papageorgiou, D., Kavga, A., & Konstantinidis, T. (2019). Factors Associated with Anxiety and Depression among Family Caregivers of Patients Undergoing Palliative Radiotherapy. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing6(3), 283–291. https://doi.org/10.4103/apjon.apjon_74_18

Iconomou, Anna Viha, Haralabos P. K, G. (2001). Impact of Cancer on Primary Caregivers of Patients Receiving Radiation Therapy. Acta Oncologica40(6), 766–771. https://doi.org/10.1080/02841860152619205

Northouse, L. L., Katapodi, M. C., Schafenacker, A. M., & Weiss, D. (2012). The Impact of Caregiving on the Psychological Well-Being of Family Caregivers and Cancer Patients. Seminars in Oncology Nursing28(4), 236–245. https://doi.org/10.1016/j.soncn.2012.09.006

Oechsle, K., Ullrich, A., Marx, G., Benze, G., Heine, J., Dickel, L., Zhang, Y., Wowretzko, F., Wendt, K. N., Nauck, F., Bokemeyer, C., & Bergelt, C. (2019). Psychological burden in family caregivers of patients with advanced cancer at initiation of specialist inpatient palliative care. BMC Palliative Care18(1). https://doi.org/10.1186/s12904-019-0469-7

Visser, A., Huizinga, G. A., Van Der Graaf, W. T., Hoekstra, H. J., & Hoekstra-Weebers, J. E. (2004). The impact of parental cancer on children and the family: a review of the literature. Cancer Treatment Reviews30(8), 683–694. https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2004.06.001

Yabroff, K. R., Dowling, E., Rodriguez, J., Ekwueme, D. U., Meissner, H., Soni, A., Lerro, C., Willis, G., Forsythe, L. P., Borowski, L., & Virgo, K. S. (2012). The Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) Experiences with Cancer Survivorship Supplement. Journal of Cancer Survivorship6(4), 407–419. https://doi.org/10.1007/s11764-012-0221-2

Yang, W. F. Z., Lee, R. Z. Y., Kuparasundram, S., Tan, T., Chan, Y. H., Griva, K., & Mahendran, R. (2021). Cancer caregivers unmet needs and emotional states across cancer treatment phases. PLOS ONE16(8), e0255901. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255901