Τι είναι το λίπωμα; Τι συμπτώματα εμφανίζει και πώς γίνεται η διάγνωση;

Τι είναι το λίπωμα;
Το λίπωμα είναι ένας καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται στα μαλακά μόρια του λιπώδους ιστού κάτω από το δέρμα. Αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές όγκων που σχηματίζονται. Λιπώματα μπορούν να εντοπιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος αλλά και σε οποιαδήποτε ηλικία. Συχνότερα εμφανίζονται στη μέση ηλικία και το μέγεθος τους ποικίλλει.

Τι συμπτώματα εμφανίζει το λίπωμα;
Τις περισσότερες φορές τα λιπώματα δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων, που εντοπίζονται στο πρόσωπο και δημιουργούν τοπική παραμόρφωση. Είναι μαλακά στη ψηλάφηση και μετακινούνται εύκολα.
Αν και σε γενικές γραμμές είναι ανώδυνα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πόνο. Πιο σπάνια μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα πίεσης, μούδιασμα, αίσθημα βάρους αλλά και δυσκολία σε κάποιες κινήσεις.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Το λίπωμα διαγιγνώσκεται πολύ εύκολα με κλινική εξέταση. Χαρακτηριστικά αναγνωριστικά σημεία είναι η παρουσία τοπικής διόγκωσης, η μαλακή υφή του και η ευκινησία του με μικρή πίεση.
Σημαντικό κατά την εξέταση είναι να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης κακοήθειας, λιποσαρκώματος. Γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση απεικονιστικών εξετάσεων:
Υπερηχογράφημα
Αξονική τομογραφία
Μαγνητική τομογραφία
Σπάνια μπορεί να χρειαστεί και η διενέργεια βιοψίας προεγχειρητικά.

#θεαγένειο #theagenio #hospital #hospitallifecenter #νοσοκομείο #health #θεαγένειονοσοκομείο #thessaloniki

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ