Επιδρούν εξωτερικοί παράγοντες στη δημιουργία του καρκίνου;

Η αλήθεια: Ναι.
Παρόλο που ο καρκίνος προκύπτει από βλάβες στα γονίδια (στο γενετικό υλικό των κυττάρων), αυτές με τη σειρά τους προκαλούνται από την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, που πολλοί σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μας, όπως: το κάπνισμα, η κατανάλωση οινοπνεύματος, η ανθυγιεινή διατροφή, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, η παχυσαρκία, η υπερβολική έκθεση σε ακτινοβολία (συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής), η έκθε¬ση σε φυσικοχημικούς παράγοντες κατά την εργασία και τη διαβίωση.

Επίσης, υπάρχουν κάποιοι μικροοργανισμοί που μπορεί να προσβάλουν τα κύτταρα και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να αλλοιώσουν το γενετικό υλικό και να τα μετατρέψουν, μετά από καιρό, σε καρκινικά. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, σε πολλές περιπτώσεις καρκίνων του ρινοφάρυγγα, του πρωκτού, του λεμφώματος και σε μερικές μορφές λευχαιμιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

#θεαγένειο #theagenio #hospital #hospitallifecenter