Καρκίνος του μαστού σε νέες γυναίκες έπειτα από θεραπεία για τη Νόσο του Χότζκιν

Η συχνότητα του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες ασθενείς ηλικίας 25 έως 45 ετών που έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία για τη νόσο του Χότζκιν είναι 24 φορές υψηλότερη από ό,τι στον αντίστοιχο ηλικιακά γενικό πληθυσμό.

Μια μελέτη παρατήρησης με παρακολούθηση έως και 33 χρόνια αργότερα

γράφει η Μαριάννα Αβούρη,μεταφράστρια, κειμενογράφος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η θεραπεία της νόσου του Χότζκιν («HD»), γνωστής και ως Λέμφωμα Χότζκιν, σε παιδιά και εφήβους με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία οδηγεί σε υψηλά ποσοστά επιβίωσης, αλλά έχει ορισμένες μεταγενέστερες επιπτώσεις. Η σοβαρότερη από αυτές είναι η ανάπτυξη δευτερογενούς κακοήθους όγκου, συνήθως στο πεδίο που ακτινοβολήθηκε.

Στις γυναίκες, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προκύψει με αυτόν τον τρόπο. Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση δευτερογενούς καρκίνου του μαστού («sBC»: secondary Breast Cancer) από 590 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε πέντε διαδοχικές θεραπείες για παιδιατρικό νόσο του Χότζκιν κατά τα έτη 1978-1995 και στη συνέχεια επανεκτιμήθηκαν σε μια μεταγενέστερη μελέτη παρακολούθησης μετά την πάροδο ενός διαστήματος 17,8 ετών (ανώτατο τα 33,7 έτη).

Οι πληροφορίες ελήφθησαν από το 1999 και μετά, με γραπτή έρευνα στις συμμετέχουσες και στους θεράποντες ιατρούς τους.
Οι αθροιστικές περιπτώσεις με δευτεροπαθή καρκίνου μαστού υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Gooley. Αποτελέσματα: Μέχρι τον Ιούλιο του 2012, 26 από τις 590 γυναίκες με HD είχαν διαγνωστεί με sBC με τον καρκίνο του μαστού να βρίσκεται στο ακτινοβολημένο πεδίο σε 25 από τις 26 ασθενείς.

Η ηλικία τους στη διάρκεια της περιόδου θεραπείας τους για HD ήταν από 9,9 έως 16,2 έτη (φάση εφηβείας), και ο sBC διαγνώστηκε με μια μέση καθυστέρηση 20,7 ετών μετά τη θεραπεία της HD (κατώτατο όριο τα 14,3 έτη) και σε μέση ηλικία 35,3 ετών (κατώτατη ηλικία τα 26,8 έτη). Η δόση της ακτινοβολίας στα υπερδιαφραγματικά πεδία κυμάνθηκε από 20 έως 45 Gy. Τα αθροιστικά περιστατικά με sBC 30 χρόνια μετά τη θεραπεία για HD, ήταν 19% (ποσοστό αξιοπιστίας 95%, από 12% έως 29%). Για τις γυναίκες ηλικίας 25 έως 45 ετών σε αυτή τη σειρά, η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού ήταν 24 φορές υψηλότερη από ό,τι στον αντίστοιχο φυσιολογικό πληθυσμό.

Συμπέρασμα: Οι γυναίκες που έλαβαν θεραπεία για HD στην παιδική ή εφηβική ηλικία έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού ως νεαρές ενήλικες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ :

Καρκίνος του μαστού σε νέες γυναίκες έπειτα από θεραπεία για τη Νόσο του Χότζκιν (Hodgkin Disease) κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία