Υπάρχει ένα σημείο που αν στέκεσαι εκεί,

Υπάρχει ένα σημείο που αν στέκεσαι εκεί,
κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει …
αξιοπρέπεια λέγεται !