Η στάση σου απέναντι στη ζωή

Η στάση σου απέναντι στη ζωή,
θα καθορίσει και τη στάση της
ζωής απέναντι σου !
Χαλίλ Γκιμπράν
#aitia_kalou