Η πίστη βλέπει ένα μπουμπούκι σε ένα βολβό

Η πίστη βλέπει ένα μπουμπούκι σε ένα βολβό,

έναν κήπο σε ένα σπόρο και

μια τεράστια βελανιδιά σε ένα κουκούτσι.
William Arthur Ward
#aitia_kalou