Πάλι προσπαθείς να προλάβεις

Πάλι προσπαθείς να προλάβεις
τις ανάγκες όλων των άλλων ;
Και τελικά, κανείς δεν είναι
ευχαριστημένος μαζί σου;
#aitia_kalou