Το ότι βλέπεις το καλό στους ανθρώπους

Το ότι βλέπεις το καλό στους ανθρώπους,
δεν σημαίνει πως το βλέπουν και
εκείνοι στον εαυτό τους.
#aitia_kalou