Όταν δεν μπορείς να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου

Όταν δεν μπορείς να κάνεις παρέα με τον εαυτό σου,

δεν μπορείς να είσαι καλή παρέα κανενός!
#aitia_kalou