Μην φορτώνεις τα μεγάλα όνειρα σου,

Μην φορτώνεις τα μεγάλα όνειρα σου,
στους μικρούς ώμους… του παιδιού σου!