Καρκίνος του Προστάτη

Αν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού έχει την ασθένεια, ο κίνδυνος είναι τουλάχιστον διπλάσιος. Αν περισσότεροι από πρώτου βαθμού συγγενείς έχουν την ασθένεια, ο κίνδυνος αυξάνεται 5 έως 11 φορές.

Στην Ευρώπη ο καρκίνος του προστάτη είναι η πιο κοινή πάθηση με συχνότητα εμφάνισης  214 περιπτώσεις ανά 1000 άτομα, υπερτερούν αριθμητικά των πνευμόνων και του παχέος εντέρου. Ο Καρκίνος του Προστάτη πλήττει τους ηλικιωμένους άνδρες στις ανεπτυγμένες χώρες πιο συχνά και επομένως είναι η μεγαλύτερη ανησυχία για την υγεία. Έτσι, περίπου το 15% των ανδρών έχουν καρκίνο του προστάτη στις αναπτυγμένες χώρες σε σύγκριση με το 4% των ανδρών  στις αναπτυσσόμενες χώρες .
Παράγοντες κινδύνου: Οι παράγοντες που καθορίζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη δεν είναι γνωστές, αν και έχουν  καθιερωθεί τρεις παράγοντες κινδύνου που είναι:
1.     αυξανόμενη ηλικία 
2.     εθνικότητα
3.     κληρονομικότητα
Αν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού έχει την ασθένεια, ο κίνδυνος είναι τουλάχιστον διπλάσιος. Αν περισσότεροι από πρώτου βαθμού συγγενείς έχουν την ασθένεια, ο κίνδυνος αυξάνεται 5 έως 11 φορές. Περίπου το 9% των ατόμων με καρκίνο του προστάτη έχουν πραγματική κληρονομική νόσο, οριζόμενη ως τρεις ή τουλάχιστον δύο συγγενείς που έχουν αναπτύξει πρώιμη εκδήλωση της νόσου (δηλαδή, <55 ετών).
1.     Σε ποια ηλικία θα πρέπει να ξεκινήσει η ανίχνευση την νόσου;
2.     Ποιο είναι το χρονικό διάστημα για τον έλεγχο του PSA και την δακτυλική εξέταση του προστάτη(DRE);
Η απόφαση να υποβληθεί κάποιος σε πρόωρη εξέταση PSA πρέπει να είναι μια κοινή απόφαση μεταξύ του ασθενούς και του γιατρού του με βάση τις πληροφορίες εξισορρόπησης των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων αυτής. Μια γραμμή βάσης ελέγχου PSA έχει προταθεί ως η ηλικία των 40 ετών  και άνω ετησίως . Ένα διάστημα εξέτασης των 8 ετών μπορεί να είναι αρκετό σε άνδρες με αρχικά και σταθερά επίπεδα PSA ≤ 1 ng / ml  . Περαιτέρω εξέταση PSA δεν είναι απαραίτητη σε άνδρες άνω των 75 ετών ετησίως για μια γραμμή βάσης PSA ≤ 3 ng / ml, για το λόγω ότι είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο του προστάτη.
Ο έλεγχος του PSA και του ελεύθερου PSA (fPSA) είναι η πλέον «τυποποιημένη» δοκιμασία από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) για τον καρκίνο του προστάτη.
Διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη
Τα κύρια διαγνωστικά εργαλεία για τη διάγνωση προστάτη περιλαμβάνουν την δακτυλική εξέταση του προστάτη(DRE), την συγκέντρωση στον ορό του PSA, το Διορθικό υπερηχογράφημα, και (trus)-καθοδηγούμενη βιοψία. Σε περίπου 18% όλων των ασθενών με καρκίνο του προστάτη ανιχνεύεται από ύποπτη δακτυλική εξέταση
(DRE) μόνο, ανεξάρτητα από το επίπεδο PSA. Μια ύποπτη δακτυλική εξέταση προστάτη(DRE) σε ασθενείς με επίπεδα PSA έως 2 ng / ml, έχει θετική προγνωστική αξία του 5-30%.
Ένα ανώμαλο εύρημα μιας δακτυλικής εξέτασης προστάτη (DRE), ή αυξημένα επίπεδα του PSA στον ορό θα μπορούσε να δείξει καρκίνο του προστάτη.
ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΙΜΗ PSA ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ.
Κίνδυνος καρκίνου του προστάτη σε σχέση με τα επίπεδα τιμών του ειδικού προστατικού αντιγόνου
Επίπεδο PSA, ng / ml          Κίνδυνος PCa%
0 – 0.5
6.6%
0.6 – 1
10.1%
 1.1 – 2
17,00%
2.1 – 3
13,90%
3.1 – 4
26,90%
   Χρήστος Λεβέντης
Χειρουργός Ουρολόγος ΑνδρολόγοςΧρήστος Λεβέντης