Ζητάτε και θα σας δοθεί,

Ζητάτε και θα σας δοθεί,

ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει κι όποιος ψάχνει βρίσκει κι όποιος χτυπά του ανοίγεται.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:7-8
#aitia_kalou