Υπάρχει κάτι χειρότερο από το θάνατο,

Υπάρχει κάτι χειρότερο από το θάνατο,
να νεκρώσεις μέσα σου… ενώ ζεις !
#aitia_kalou