Τίποτα δεν επείγει …

Τίποτα δεν επείγει …
μόνο η ζωή!
#aitia_kalou