Αν το σχέδιο σου δεν δουλεύει,

Αν το σχέδιο σου δεν δουλεύει,
άλλαξε το σχέδιο όχι τον στόχο!
#aitia_kalou