Πίσω από έναν σκληρό άνθρωπο,

Πίσω από έναν σκληρό άνθρωπο,
μπορεί να υπάρχει μια ιστορία,
που τον έκανε κομμάτια!
#aitia_kalou