Κάθε φορά που λες :

Κάθε φορά που λες :
Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό!
Ο μελλοντικός εαυτός σου, χαμογελά,
με ένα μικρό,πικρό χαμόγελο!
#aitia_kalou