Η ευτυχία ανήφορος …

Η ευτυχία ανήφορος …
Η μιζέρια λείος δρόμος !
#aitia_kalou