Για να αρχίσεις τα πραγματοποιείς

Για να αρχίσεις τα πραγματοποιείς

τα «θα» πρέπει να σταματήσεις τα «αν» !
#aitia_kalou