Αγάπη χωρίς εμπιστοσύνη,

Αγάπη χωρίς εμπιστοσύνη,
είναι ποτάμι χωρίς νερό!
#aitia_kalou