Το «θαύμα» λέγεται και αγάπη…

Το «θαύμα» λέγεται και αγάπη…
Η αγάπη λέγεται και «θαύμα»