οι φίλοι …

Είναι σημαντικό να μπορείς να εξηγήσεις σε ένα φίλο,

σπουδαίο όμως είναι

να μην χρειάζεται να μιλήσεις καν…

η φωτογραφία είναι απο :

https://unsplash.com/