Μπορεί τώρα ένα μικρό βήμα…

Μπορεί τώρα ένα μικρό βήμα
προς τη σωστή κατεύθυνση,
να γίνει το μεγαλύτερο
βήμα στη ζωή σου!