Μη με ρωτάς πώς,

Μη με ρωτάς πώς,
αλλά με κάποιον τρόπο,
η αγάπη συρρικνώνει τον φόβο!