Υπάρχουν άνθρωποι

Υπάρχουν άνθρωποι,

που έχουν μια κακή κουβέντα για όλους !
Και υπάρχουν και εκείνοι,

που σε κάθε κακό, θα βρουν κάτι θετικό για να πάρουν!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ