Δείτε τώρα Ζωντανά Πανελλήνιο Συνέδριο «Καθ’ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στη ογκολογία»,

δείτε τώρα :
Η εξωνοσοκομειακή φροντίδα και η υποστήριξη του
ογκολογικού ασθενούς