Κλινικές δοκιμές

Οι κλινικές δοκιμές είναι ερευνητικές μελέτες, που δοκιμάζουν νέες θεραπείες σε ανθρώπους με καρκίνο.

Προκειμένου να βρεθούν νέες μέθοδοι θεραπείας και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα νέων φαρμάκων για τους διάφορους τύπους καρκίνου ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία και άλλοι φορείς υγείας πραγματοποιούν κλινικές δοκιμές – μελέτες. Οι κλινικές δοκιμές είναι ερευνητικές μελέτες, που δοκιμάζουν νέες θεραπείες σε ανθρώπους με καρκίνο.

Οι κλινικές δοκιμές εξετάζουν πολλούς τύπους θεραπειών, όπως νέα φάρμακα, νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία με χειρουργικές επεμβάσεις ή ακτινοβολία, νέους συνδυασμούς θεραπειών ή νέες μεθόδους όπως η γονιδιακή θεραπεία. Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να βρεθούν καλύτεροι τρόποι για να θεραπευθεί ο καρκίνος και να βοηθηθούν οι ασθενείς με καρκίνο.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κλινικών δοκιμών, που αποκαλούνται δοκιμές φάσης Ι, φάσης ΙΙ και φάσης ΙΙΙ. Κάθε μια είναι ένα από τα τελικά στάδια μιας μακροχρόνιας και προσεκτικής ερευνητικής διαδικασίας για τον καρκίνο.  Μια κλινική δοκιμή-μελέτη πραγματοποιείται με τη εθελοντική συμμετοχή τόσο ασθενών όσο και υγιών ατόμων. Απαιτείται πολύς χρόνος και πολλοί εθελοντές προκειμένου  να ολοκληρωθεί μια κλινική μελέτη. Τα αποτελέσματα της, στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν για να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της νέας θεραπείας ή του νέου φαρμάκου, έτσι αυτό  να γίνει ή όχι τυποποιημένη θεραπεία και να χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη.

Νέες θεραπείες που μελετώνται σε κλινικές δοκιμές δυνατόν να προσφέρουν ελπίδα εκεί όπου οι στάνταρ θεραπείες έχουν αποτύχει. Πειραματικές θεραπείες μερικές φορές μπορούν να παρατείνουν την επιβίωση ή να καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής για τους καρκινοπαθείς ασθενείς που στην περίπτωση αυτή η γνώση των γεγονότων και των παρουσιαζομένων κινδύνων είναι σημαντικό στοιχείο.

Ποια τα οφέλη από την συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή – μελέτη;

•    Οι κλινικές δοκιμές προσφέρουν υψηλής ποιότητας φροντίδα για τον καρκίνο.
•    Τα οφέλη μπορεί να είναι άμεσα για τους εθελοντές ασθενείς αν η νέα θεραπευτική προσέγγιση αποδειχθεί αποτελεσματική.
•    Με την εξέταση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των κλινικών δοκιμών και άλλων επιλογών θεραπείας, ο/η ασθενής έχει ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το μέλλον του.
•    Δίνεται η δυνατότητα στους εθελοντές να συμβάλλουν αποφασιστικά στην βελτίωση της αντικαρκινικής θεραπείας και κατ επέκταση να βοηθήσουν και άλλους ασθενείς.

Ποια είναι τα πιθανά μειονεκτήματα μιας κλινικής δοκιμής- μελέτης;

•    Οι νέες θεραπείες που βρίσκονται υπό μελέτη δεν είναι πάντα καλύτερες ή ακόμα και εξίσου καλές, με την καθιερωμένη θεραπεία.
•    Ακόμα κι αν μια νέα θεραπεία έχει οφέλη, μπορεί να μην αποβεί αποτελεσματική για κάθε ασθενή-εθελοντή.
•    Σε μια μελέτη, εάν κάποιος οριστεί τυχαία στο να υποβληθεί στην καθιερωμένη θεραπεία (ομάδα ελέγχου), αντί στη νέα θεραπεία που εξετάζεται, μπορεί να μην έχει τα πιθανά οφέλη από τη νέα προσέγγιση.
•    Η ασφαλιστικοί φορείς δεν καλύπτουν πάντα όλες τις δαπάνες της περίθαλψης του ασθενούς σε μια κλινική δοκιμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ