δεν θέλω να μου λες, τι θα μπορούσες να κάνεις,

δεν θέλω να μου λες,
τι θα μπορούσες να κάνεις,
θέλω να κάνεις ότι μπορείς
χωρίς να το λες !

η φωτογραφία είναι απο :

https://unsplash.com/