Χαριστικές βιβλιοθήκες

Η πρώτη χαριστική βιβλιοθήκη φτιάχτηκε στην Πτολεμαΐδα,
ετοιμαζόμαστε για την επόμενη στους Μολάους …
στόχος όλη η Ελλάδα!
#ΔιαβάΖΩ #χαριστικήβιβλιοθήκη #aitia_kalou