Το πραγματικό αντίτιμο για κάτι ,

Το πραγματικό αντίτιμο για κάτι ,
είναι η ποσότητα ζωής,
που δίνεις ως αντάλλαγμα!
Χενρυ Ντειβιντ Θορό
#aitia_kalou

Photo by Ben White on Unsplash