Κουνάνε το δάχτυλο

Κουνάνε το δάχτυλο,

συνήθως εκείνοι
που δεν κάνουν τίποτα !