Δεν μπορείς να είσαι πάντα χαρούμενος,

Δεν μπορείς να είσαι πάντα χαρούμενος,

μπορείς όμως πάντα να είσαι αισιόδοξος
και έτσι θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες

να χαμογελάς