Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε.

Από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε.
Μόνο που ´ναι πιο δύσκολο.
Ο.Ελύτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ