Πολιτική Υγείας και Πρόληψη – Cocid-19 , οι ευκαιρίες για αλλαγή στο ΕΣΥ.

Η εξέλιξη είναι μπροστά μας , από την υγειονομική κρίση να πάρουμε τα θετικά σημεία που αναδείχθηκαν και να συνεχίσουμε ώστε να αξιώσουμε ένα ποιοτικό Σύστημα Υγεία

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση , ανέδειξε τόσο τις τεράστιες ελλείψεις στα Συστήματα Υγείας πολλών χώρων , ωστόσο ανέδειξε και την σημαντική σημασία της πρόληψης , μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για σημαντικές αλλαγές στο ΕΣΥ.

Καταρχάς , αποτελεί μια ευκαιρία για αλλαγή στην νοοτροπία λήψης παροχής υγείας από τους πολίτες . Παρατηρήθηκε το φαινόμενο κατα την διάρκεια της καραντίνας η απίστευτα σημαντική μείωση επισκεψιμότητας στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας , δηλαδή, στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας , αυτό από μόνο του δείχνει ότι δεν υπάρχει η ανάγκη του τόσο μεγάλου όγκου επίσκεψης , καθώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο .

Το δεύτερο σημαντικό σημείο , είναι η αξία της πρόληψης , που ναι μεν , αναγνωρίζεται διεθνώς , και παγιώθηκε η επιτυχία με τον Cocid-19 ,  όμως τουλάχιστον στην χώρα μας δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες δομές που να λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση .

Άλλο σημαντικό στοιχειό που προέκυψε από αυτήν την πρωτοφανή για την γενιά μας εμπειρία , είναι η συμμετοχή των ιδιωτών στο ΕΣΥ. Επιτέλους , η χώρα μας θα πρέπει να ξεφύγει από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να αξιοποιήσει στο μέγιστο την οικονομική συμμετοχή των ιδιωτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας , όχι μόνο σε ότι αφορά τον  Cocid-19 , αλλά και στην αναδιάρθρωση των δομών σε όλα τα επίπεδα , τεχνολογικά , κτιριακά , επιστημονικά .

Η αλλαγή του τρόπου ζωής μας , ανέδειξε , αξίες και δραστηριότητες που είχαν παραγκωνιστεί τα προηγούμενα έτη .

Η αξία του ΕΣΥ , και των ανθρώπων του , είχε την ευκαιρία να αναγνωριστεί . Σε αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να εξελιχθούμε , αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των δομών υγείας , να περάσουμε στις νέες τεχνολογίες , να αρθούν γραφειοκρατικά ζητήματα , που μόνο επιπλέον βάρος δημιουργούν στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση την οποία βρίσκεται ένας άνθρωπος και οι οικείοι του όταν δέχονται πλήγμα στην υγείας τους και την οικογενειακή τους ισορροπία . Το προσωπικό των δομών υγείας αντιστοίχως θα πρέπει να δράσουν της ευκαιρίας της κρίσης που περάσαμε να αναβαθμιστούν και να απαιτήσουν ποιότητα στην εργασία τους .

Η εξέλιξη είναι μπροστά μας , από την υγειονομική κρίση να πάρουμε τα θετικά σημεία που αναδείχθηκαν και να συνεχίσουμε ώστε να αξιώσουμε ένα ποιοτικό Σύστημα Υγείας , όπου ο αλληλοσεβασμός κοινωνίας – πολιτών – κράτους – σύστημα υγείας – προσωπικού , θα είναι αμφίδρομος με κοινό στόχο : την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στις δύσκολες στιγμές .

 

Κατερίνα Μαχαιρά , PT, Msc ,

Νοσοκομείο – “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”,

MSc Management in Health and Social Welfare Services, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ,

Αν.Γρ. Ποιότητας Ζωής και Εθελοντισμού – Συντονίστρια Ποιότητας Ζωής Ασθενών,

Αν. Γρ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ΝΔ ,

Πρ. Ταμίας ΠΤ Αττικής Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών-ΝΠΔΔ,

Πρόεδρος Επιστημονικού Τμήματος “ Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών”,

Specialist in Health Promotion and Development of Preventive Programs ,

Specialist in Cancer Prevention Research

ΜΑΧΑΙΡΑ