ο «σ´ αγαπώ» μου

Λέμε σ´αγαπώ εγωιστικά, για να κατοχυρώσουμε τα κεκτημένα και
τις ανάγκες μας.
Λέμε σ´ αγαπώ, γιατί το απαιτεί η περίσταση.
Είναι όμως και ένα «σ´ αγαπώ» που περιγράφει κάποιον …
λες αυτός είναι ο «σ´ αγαπώ» μου!
 

Πίστη Κρυσταλλίδου