Μεταστατική νόσος

Μεταστάσεις συναντάμε στο ήπαρ, στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο χωρίς να λείπουν οι δερματικές και οι οστικές σε διάφορα σημεία του σκελετού

Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να μεταναστεύσουν από τον κυρίως όγκο, μέσω της λεμφατικής οδού ή μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Έτσι διαμορφώνεται η διασπορά και η διήθηση των λεμφαδένων ή μεμακρυσμένες μεταστάσεις σε διάφορα άλλα ζωτικά όργανα. Οι διηθημένοι λεμφαδένες συνήθως βρίσκονται τοπικοπεριοχικά σε άμεση γειτνίαση με τον  πρωτοπαθή όγκο. Οι μεμακρυσμένες μεταστάσεις μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε όργανο.

Υπάρχουν τύποι καρκίνων οι οποίο έχουν μια προτίμηση σε συγκεκριμένα όργανα όπως π.χ. ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα έχει μια υψηλή συχνότητα εγκεφαλικών μεταστάσεων, γι’ αυτό πολλές φορές χρησιμοποιείται και προφυλακτική ακτινοθεραπεία του εγκεφάλου για πρόληψη στην εμφάνιση των μεταστάσεων όταν η κυρία νόσος έχει πλήρως ελεγχθεί.

Μεταστάσεις συναντάμε στο ήπαρ, στους πνεύμονες, στον εγκέφαλο χωρίς να λείπουν οι δερματικές και οι οστικές σε διάφορα σημεία του σκελετού. Η συμπεριφορά της μεταστατικής νόσου σχετίζεται με την συμπεριφορά της πρωτοπαθούς νόσου και ανταποκρίνεται στα ίδια με εκείνη θεραπευτικά σχήματα και μεθόδους. Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις ελέγχονται συνήθως με την εφαρμογή της ακτινοθεραπευτικής αγωγής όπως επίσης και η οστική νόσος.

Μεταστατική νόσος