Τι έχει αλλάξει στους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου;

αλαιότερα τα περιστατικά ήταν βαρείς καπνιστές και πότες με παραμελημένη στοματική υγιεινή και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Οι καρκίνοι της περιοχής κεφαλής και τραχήλου είναι σχετικά σπάνιοι αλλά είναι σύνθετοι. Παράλληλα, παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια και περιλαμβάνουν πολλές ανατομικές δομές με διαφορετική φυσική πορεία η κάθε μια. Είναι λοιπόν απαραίτητο  να αντιμετωπίζονται από έμπειρες και  οργανωμένες  ογκολογικές ομάδες. Πρόσφατη μελέτη του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού «J Clin Oncol»  αναφέρει καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη επιβίωση ασθενών οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν από εξειδικευμένα κέντρα.

Να τι έχει αλλάξει στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου: παλαιότερα τα περιστατικά ήταν βαρείς καπνιστές και πότες με παραμελημένη στοματική υγιεινή και χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα περιστατικά νέων ηλικιακά ασθενών με καρκίνο του οροφάρυγγα, με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και επιμελημένη υγιεινή, οι οποίοι αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα: συνήθως είναι θετικοί στο ιό  HPV (των κονδυλωμάτων) με καλύτερη πρόγνωση και ανταπόκριση στη θεραπεία.

Η ακτινοθεραπεία παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος στη αντιμετώπιση της νόσου. Η προσθήκη της χημειοθεραπείας βελτιώνει τα αποτελέσματα: ο συνδυασμός τους έχει πλέον καθιερωθεί.  Η τεχνολογική εξέλιξη με την απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IGRT-IMRT) προσφέρει περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων και  μείωση των παρενεργειών.

 

 

Τι έχει αλλάξει στους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου;