Πρόσβαση των ασθενών σε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές

Το συγκεκριμένο μέτρο θα αναδείξει ως κερδισμένους τόσο το σύστημα υγείας, όσο και τους ασθενείς, για το λόγο αυτό η πολιτεία και οι πολίτες οφείλουμε να προχωρήσουμε μαζί, με γνώμονα τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών και την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

H Ένωση Ασθενών Ελλάδας χαιρετίζει την πρόσφατη ένταξη στη θετική λίστα 195 νέων φαρμάκων, στα οποία περιλαμβάνονται κυρίως γενόσημα και βιοομειδή. Η έγκριση αποζημίωσης των συγκεκριμένων σκευασμάτων διευρύνει το φάσμα των θεραπευτικών επιλογών του ιατρού και του ασθενούς και ταυτόχρονα συμβάλει στην ανακατεύθυνση πόρων σε άλλες ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Ωστόσο οι επιλογές των ασθενών θα πρέπει να διευρυνθούν και σε νέα, καινοτόμα φάρμακα που παρέχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία τους και συχνά σώζουν ζωές, αλλά παραμένουν μη διαθέσιμα στους πολίτες την τελευταία διετία, λόγω καθυστερήσεων στην αξιολόγηση και κυρίως στη διαπραγμάτευση. Η επιτάχυνση των συγκεκριμένων διαδικασιών θα επιτρέψει και στον Έλληνα ασθενή να έχει πρόσβαση σε θεραπείες αιχμής, οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες στους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, η περάτωση της διαπραγμάτευσης για τα σκευάσματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, θα επιτύχει την χαμηλότερη δυνατή τιμή αποζημίωσης, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην υγεία, αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί το Υπουργείο Υγείας να εγγυηθεί την επίσπευση και ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών κατά τους επόμενους μήνες, με μία ταυτόχρονη προτεραιοποίηση των φαρμάκων τα οποία έχουν ιδιαίτερα θεραπευτικά οφέλη ή  παρουσιάζουν σημαντική κινητικότητα στη συνταγογράφηση. Η ιεράρχηση θα πρέπει να γίνει με όρους πλήρους διαφάνειας και να συνοδευθεί από τη θεσμοθέτηση πλέον της συμμετοχής των εκπροσώπων των ασθενών στην Επιτροπή HTA.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα αναδείξει ως κερδισμένους τόσο το σύστημα υγείας, όσο και τους ασθενείς, για το λόγο αυτό η πολιτεία και οι πολίτες οφείλουμε να  προχωρήσουμε μαζί, με γνώμονα τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών και την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Πρόσβαση των ασθενών σε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ