Το να κάνεις κάποιον να ελπίζει

Το να κάνεις κάποιον να ελπίζει,
είναι ταλέντο, αλλά και
μεγάλη ευθύνη !