Δώσε αξία …

Δώσε αξία στα πράγματα,
όχι γι’ αυτό που κοστίζουν ,
αλλά γι’ αυτό που σημαίνουν
#aitia_kalou