Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς θα γίνει …

Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς θα γίνει …
το μόνο που χρειάζεται είναι,
να θέλεις να γίνει!
#aitia_kalou

 Photo by Edu Lauton on Unsplash