Τα Αντικαρκινικά Νοσοκομεία

τα αντικαρκινικά νοσοκομεία είναι γεμάτα από ανθρώπους

που νοιάστηκαν πολύ για τους άλλους

και καθόλου για τον εαυτό τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ