Πολιτική Υγείας για τον Καρκίνο / Η καταγραφή ως το σημαντικότερο εργαλείο Πρόληψης – Μέρος 1

Χώρες όπου αντιλήφθηκαν εγκαίρως την σημασία των Εθνικών Αρχείων Νεοπλασιών (ΕΑΝ) , και ανέπτυξαν ισχυρό πολιτικό κίνητρο, προχωρώντας στην δημιουργία τους, παρατήρησαν σημαντική μείωση των κρουσμάτων σε ετήσια βάση

Ο καρκίνος παγκοσμίως έχει καταγραφεί ως η ασθένεια που αποτελεί απειλή για την δημόσια υγεία και την οικονομία , καθώς 1/4 γυναίκες νοσούν και 1/5 άνδρες. Στην διαπίστωση αυτή το 2009 θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τον Καρκίνο και το 2012 / 2013 στις συναντήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποφασίστηκαν: Η ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης και η Ανάπτυξη Καταγραφής και δημιουργίας Εθνικών Αρχείων Νεοπλασιών.

Ο σκοπός της δημιουργίας των Εθνικών Αρχείων / Μητρώων, η ονομασία εξαρτάται από χώρα σε χώρα , είναι η συλλογή στοιχείων και καταγραφής της εξέλιξης της νόσου. Η συλλογή των στοιχείων από τον πληθυσμό μέσα από τα κέντρα ροής , δλδ , νοσοκομεία, κλινικές , παθολογοανατομικά εργαστήρια, είναι ύψιστης σημασίας για την πολιτική που θα αναπτύξει το κράτος , για την μείωση της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία του πληθυσμού.

Χώρες όπου αντιλήφθηκαν εγκαίρως την σημασία των Εθνικών Αρχείων Νεοπλασιών (ΕΑΝ) , και ανέπτυξαν ισχυρό πολιτικό κίνητρο, προχωρώντας στην δημιουργία τους, παρατήρησαν σημαντική μείωση των κρουσμάτων σε ετήσια βάση . Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από την καταγραφή , δίνουν την δυνατότητα να υπάρξει στοχευμένο πρόγραμμα πρόληψης . Είναι κοινά αποδεκτό πως η πρόληψη είναι το ισχυρό και μοναδικό όπλο κατά του καρκίνου. Τα στοχεύμενα προγράμματα όμως , είναι αυτά που έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα , και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της καταγραφής και ανάλυσης των δεδομένων.

Συγκεκριμένα , για τον καρκίνο του Μαστού , η διεθνής έκθεση για τις καρκινικές νόσους είναι η GLOBOCAN του Διεθνούς Οργανισμού για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), που αποτελεί τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του Ο.Η.Ε.. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για όλες τις καρκινικές νόσους τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, από την έκθεση αυτή προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα νέα κρούσματα καρκίνου αποτελούν το 22,9% του συνόλου των κρουσμάτων καρκίνου στις γυναίκες (1ος πιο συχνός καρκίνος) και το 10,9% των κρουσμάτων καρκίνου και στα δύο φύλα συνολικά (2ος πιο συχνός καρκίνος μετά τον καρκίνο των πνευμόνων).

Ο καρκίνος του μαστού αποτέλεσε την 5η αιτία θανάτου μεταξύ όλων των καρκίνων με ποσοστό 6,1%, αλλά την πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο μεταξύ των γυναικών με ποσοστό 13,7%, τόσο στις αναπτυσσόμενες, όσο και στις ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Όταν τα παραπάνω υψηλά ποσοστά εμφάνισης και θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού συνδυαστούν με τα αποτελέσματα άλλων διεθνών μελετών που δείχνουν ότι η εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του πληθυσμού μειώνει σημαντικά το ποσοστό θνησιμότητας, συνειδητοποιεί κανείς την τεράστια σημασία των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για την ασθένεια αυτή , καθώς και την σημασία των ΕΑΝ.

 

Κατερίνα Μαχαιρά , PT, MSc ,

maxaira_0

Φυσικοθεραπέυτρια με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

MSc Management in Health and Social Welfare Services – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ,

Εργάζεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» . Με ειδικό επιστημονικό ενδιαφέρον , στην Υγεία των Γυναικών , στην βελτίωση της ποιότητας ζωής Ατόμων με Αναπηρία ( ΑμεΑ) και στην προώθηση Προγραμμάτων Υγείας με στόχο την πρόληψη και την Ποιότητα Υγείας , όπως και την βελτιώση των Υπηρεσιών Υγείας.

Ειδικεύεται στην Προώθηση Προληπτικών Προγραμμάτων Υγείας , και στην Έρευνα για την πρόληψη του Καρκίνου .

Διετέλεσε υπεύθυνη έργου , στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο , του Υπ. Υγείας.

Από το 2009 ασχολείται με την δημιουργία του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών έχοντας διεξάγει έρευνα για το Σχέδιο λειτουργίας του ΕΑΝ . Παράλληλα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Διεθνή Κοινότητα και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO).

Είναι Συντονίστρια του Επιστημονικού Τμήματος «Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών» , του Πανελλήνιου Συλλόγου Φ/θ .

Ιδρύτρια της καμπάνιας : Ισότητα των Φύλων στην Υγεία, (Gender Equality in Health)

Έχει διατελέσει :

Ταμίας ΠΤ  Αττικής Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών-ΝΠΔΔ,

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας ( ΕΕΜΥΥ ),

Μέλος της Europa Donna Hellas