Για να κλείσουν οι πληγές σου

Για να κλείσουν οι πληγές σου

φρόντισε να τις περιποιηθεις εσύ!

#aitia_kalou

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ