Ένας «πόλεμος» δεν καθορίζεται μόνο από τις νίκες…

Ένας «πόλεμος» δεν καθορίζεται μόνο από τις νίκες…

Αλλά και από το πόσες φορές σηκώθηκες… μετά από ήττες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ